Thu sang, mùa bưởi cũng đến. Người ta cho rằng ăn bưởi có ý nghĩa cát tường bởi trong tiếng Hán bưởi đồng âm với hựu trong phù hộ. Bưởi...