Bưởi Việt Nam

Hết
 Bưởi Da Xanh Bến Tre VIP 1,4-1,6kg
 Bưởi Da Xanh Size Bi
Hết
 Bưởi Da Xanh Vipome VIP