Sản phẩm

 Dưa Đài Loan

Dưa Đài Loan

125,000₫

 Hồng Giòn

Hồng Giòn

175,000₫

Hết
 Việt Quất

Việt Quất

145,000₫

 Mận khổng lồ
 Nho khô Raisins

Nho khô Raisins

149,000₫

Hết
 Nho đỏ Red Globe
Hết
 Nho đỏ Scarlet Royal
Hết
 Nho đỏ Crimson

Nho đỏ Crimson

125,000₫

Hết
 Nho đen Midnight Beauty
Hết
 Nho đen Autumn Royal
Hết
 Nho đen Midnight Beauty
Hết
 Nho đen Adora

Nho đen Adora

199,000₫

Hết
 Nho xanh Autumn King
 Lê Hàn Quốc VIP
 Lê Hàn Quốc

Lê Hàn Quốc

99,000₫

Hết
 Lê Forelle

Lê Forelle

99,000₫

Hết
 Cam Navel Ruột Vàng
Hết
 Cam Cara Ruột Đỏ