Táo Nhập Khẩu

Hết
 Hồng táo Tân Cương VIP
Hết
 Táo Ambrosia Size 35
Hết
 Táo Ambrosia Size 80
Hết
 Táo Autumn Glory

Táo Autumn Glory

150,000₫

 Táo Cripps Red Córe
 Táo Dazzle New Sz 30
 Táo Dazzle NZ size 35
 Táo Dazzle NZ Size 80
 Táo Envy New Sz100
 Táo Envy NZ Sz90

Táo Envy NZ Sz90

159,000₫

Hết
 Táo Envy Size 28

Táo Envy Size 28

350,000₫

Hết
 Táo Envy Size 30

Táo Envy Size 30

350,000₫

Hết
 Táo Envy Size 35

Táo Envy Size 35

250,000₫

Hết
 Táo Envy Size 70

Táo Envy Size 70

290,000₫

Hết
 Táo Envy Size 80

Táo Envy Size 80

220,000₫

Hết
 Táo Envy USA Sz 32
Hết
 Táo Fuji Nam Phi Sz 120
Hết
 Táo hữu cơ Juliet - Pháp 100 (kg)