Táo Nhập Khẩu

 Táo Ambrosia

Táo Ambrosia

145,000₫

Hết
 Táo Envy size 24

Táo Envy size 24

280,000₫

Hết
 Táo Envy size 35

Táo Envy size 35

249,000₫

Hết
 Táo Envy size 50

Táo Envy size 50

199,000₫

 Táo Envy size 60

Táo Envy size 60

199,000₫

Hết
 Táo hữu cơ Juliet - Pháp
 Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

85,000₫

Hết
 Táo xanh Pháp

Táo xanh Pháp

139,000₫