Táo Nhập Khẩu

Hết
 Táo Ambrosia

Táo Ambrosia

165,000₫

Hết
 Táo Envy size 24

Táo Envy size 24

250,000₫

Hết
 Táo Envy size 28

Táo Envy size 28

1,935,000₫

Hết
 Táo Envy size 35

Táo Envy size 35

2,970,000₫

Hết
 Táo Envy size 50

Táo Envy size 50

299,000₫

Hết
 Táo Envy size 60
Hết
 Táo hữu cơ Juliet - Pháp
Hết
 Táo Kiku

Táo Kiku

2,970,000₫

 Táo Queen Pickmee

Táo Queen Pickmee

2,970,000₫

 Táo Rose
 Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

165,000₫

Hết
 Táo xanh Pháp

Táo xanh Pháp

1,711,400₫