Táo Nhập Khẩu

Hết
 Táo Ambrosia

Táo Ambrosia

69,000₫

Hết
 Táo Envy size 24

Táo Envy size 24

280,000₫

Hết
 Táo Envy size 28

Táo Envy size 28

299,000₫

Hết
 Táo Envy size 35

Táo Envy size 35

249,000₫

Hết
 Táo Envy size 50

Táo Envy size 50

149,000₫

Hết
 Táo Envy size 60

Táo Envy size 60

149,000₫

Hết
 Táo hữu cơ Juliet - Pháp
61%
 Táo Kiku

Táo Kiku

59,000₫

150,000₫

27%
 Táo Queen Pickmee

Táo Queen Pickmee

69,000₫

95,000₫

Hết
 Táo Rose

Táo Rose

150,000₫

Hết
 Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

85,000₫

Hết
 Táo xanh Pháp

Táo xanh Pháp

139,000₫