Dưa Việt Nam

Hết
 Dưa hấu không hạt
Hết
 Dưa lưới ruột cam (tròn)