Dưa Việt Nam

 Dưa hấu không hạt
Hết
 Dưa lưới ruột cam (tròn)