Dưa Việt Nam

Hết
 Dưa hấu không hạt
11%
 Dưa lưới ruột cam (tròn)