Trái cây Nhập Khẩu

Hết
 Bòn bon Thái Lan
Hết
 Cam Vàng Ai Cập
Hết
cha-la-tuoi-thai-lan
Hết
 Dâu Tây Hàn Quốc 250g
Hết
 Dâu Tây Hàn Quốc 330g
 Lê nâu size 32
Hết
 Lê Sữa Hàn Quốc sz 30
Hết
 Măng Cụt Thái Lan
Hết
 Nho xanh Úc Hello
Hết
 Sầu Riêng Musang King
Hết
 Táo Dazzle NZ Sz 30
Hết
 Táo Rockit New Zealand