Trái cây Việt Nam

Hết
 Cóc cày Cần Thơ
Hết
 Dưa Hấu Ruột Vàng
Hết
 Dừa Xiêm Bến Tre